hayzcool got answers Headline Animator

Monday, February 9, 2009

Araling Panlipunan (Tulay na Lupa)

Tulay na Lupa

May mga tulay na lupang nag-uugnay sa Pilipinas at sa mga Karatig bansa nito, ayon kay Popesor H. Otley Beyer, isang dalubhasang arkeologo mula sa unibersidad ng Pilipinas. Tinatayang nagsimula ito noong panhahon ng yelo may 1.8 milyong taon na ang nakalipas. Nagsilbi itong daanan ng mga taong dumating sa pilipinas mula sa mainland Asia. Nang Dumating ang panahon na natunaw ang mga yelo na bumabalot sa mga kontinente, lumikha ito ng pagtaas ng tubig sa dagat. Bunga nito ay lumubog ang ilang pulo kasama na ang mga tulay na lupa nagdurugtong sa mga karatig -lugar. Ang mga naturang matataas na bahagi ng lupa ang siyang bumubuo sa kasalukuyang Pilipinas.

Naging batayan ng teoryang ito ang pagkakatulad ng mga uri ng halaman at hayop na parehong makikita sa Pilipinas at mga karatig-bansa. Ang anyo ng lupa sa ilalim ng mga dagat na nakapalibot sa Pilipinas ay natuklasan na tila may mahabang bulubunduking nag-uugnay patungo sa mga karatig bansa

May limang tulay na lupa na nabuo noon na nagdurgtong sa sumusunod na mga lugar:

1.Batanes hanggang Taiwan
2.Palawan hanggang Borneo
3.Sulu hanggang Borneo
4.Mindanao hanggang Celebes
5.Mindanao hanggang Mew Guinea

Subalot ang teoryang ito ay pinasubalian o hindi sinang-ayunan ni Fritjof Voss, isang siyentipikong German 1976.

Araling Panlipunan (kasaysayan)

Pilipinaz Izang Zulyap at Pagyakap


Kasaysayan


Ang salitang kasaysayan ay hango sa salitang greek na historia na nangangahulugang pag-usisa (inquiry) at pagsisiyasat. Ang kasaysayan ay mga pangyayaring naganap sa buhay ng tao, bansa, at daigdig sa nakalipas na mga panahon.

Araling Panlipunan (kahulugan)

Pilipinaz Izang Zulyap at Pagyakap

Disiplinang Panlipunan na may kaugnayan sa kasaysayan


1. Arkeolohiya

Ang arkeolohiya ay ang pag-aaral ng mga labi o naiwang artifacts ng mga sinaunang tao

2. Heograpiya

Ang heograpiya ay ang pag-aaral tungkol sa mga katangiang pisikal ng daigdig

3. Siyensyang Pulitikal
Ang siyensyang pulitikal ay tumutukoy sa estado, sistema at mga gawain ng pamahalaan ng isang buong bansa

4. Ekonomiks

Ang pag-aaral ng ekonomiks ay nakatuon sa mga gawain ng tao upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan nito sa limitadong pinagkukunang yaman ng bansa.

5. Antropolohiya

Nakatuon ang kahalagahan ng antropolohiya sa kultura, kaugalian at pang-araw-araw na gawain ng tao

6. Sosyolohiya
Ang sosyolohiya ay ang pag-aaral tungkol sa pakiki-pagugnayan ng mga tao sa mga pangkat, institusyon, o samahan sa lipunan